RTG diagnostika

Pri diagnostike komplikovaných prípadov používame stomatologický 3D RTG prístroj, ktorý je schopný v 3D rekonštruovať celú oblasť tváre. Pomáha nám určiť polohy nervov a dutín pri implantáciách, priebeh koreňových kanálikov pri ich ošetrení, polohy zubov múdrosti pri ťažkostiach s nimi a dôležitý je tiež pri plánovaní ortodontickej liečby. 
3D RTG vám pohodlne a na počkanie urobíme priamo na našej klinike. Robíme ho na požiadanie aj pacientom, ktorí nie sú ošetrovaní u nás a potrebujú len 3D RTG (CBCT) vyšetrenie.


Spoľahlivá diagnostika zubného kazu však tiež nie je možná bez použitia RTG prístroja. V našej praxi používame panoramatický RTG prístroj a intraorálne digitálne RTG prístroje. Sú to najmodernejšie digitálne prístroje s minimálnou záťažou pre pacienta. V porovnaní s klasickým filmovým rtg snímkom je dávka žiarenia 10-násobne nižšia, röntgenová snímka je lepšie čitateľná a poskytuje neporovnateľne viac informácií.

diagnostika zubneho kazu