Cerec

Pomocou technológie CEREC vám na našej klinike zhotovíme na počkanie všetky typy estetických keramických náhrad - inlay, onlay, korunka, fazeta, mostík. Veľkou výhodou a komfortom tejto metódy je možnosť celého ošetrenia v rámci jednej návštevy tak, že po hodine a pol zväčša odchádzate s novou korunkou. Nie je potrebné zhotoviť klasické odtlačky ani provizórne náhrady. 
Keramické korunky vyrábame pomocou 3D CAM/CAD technológie. CAD/CAM znamená „dizajn a výroba pomocou počítača“  a jej lídrom  je určite technológia CEREC (Ceramic Restoration).
Zub sa naskenuje pomocou 3D kamery a zhotoví sa digitálny odtlačok situácie v ústach. Digitálny sken je spracovaný v počítači pomocou 3D softvéru a po definitívnej úprave sa náhrada vyfrézuje v špeciálnej fréze. Keramické náhrady CEREC majú takmer identické vlastnosti ako prirodzené zubné tkanivo. Sú vysoko estetické, majú veľkú odolnosť a dlhú životnosť.