MUDr. Lukáš Comba

Venuje sa predovšetkým estetickej stomatológii, endodoncii a protetike.

Štúdium a vzdelanie:

 • 1. Lekárska Fakulta Karlovej Univerzity v Prahe, 2006

Študijné pobyty a školenia:

 • Universita Degli Studi di Perugia, Perugia, Taliansko, 2004-2005
 • Estetické priame výplne, Marco Ferrari, Praha, 2006
 • Výročný kongres Českej akadémie dentálnej estetiky, Praha, 2007
 • Estetické priame výplne, Simone Grandini, Praha, 2008
 • Týždenný teoreticko - praktický kurz „State-of-the-Art of Tooth-Colored Adhesive Restorations“, University of Ulm, Ulm, Nemecko, 2008
 • Bielenie zubov od A do Z, Praha 2008
 • International Association for Dental Research Meeting, Wuhan, Čína, 2009
 • StomaTeam Fórum, Praha, 2009
 • International Association for Dental Research General Session, Barcelona, Španielsko, 2010
 • Cerec Training, Bensheim, Nemecko, 2010
 • RegPharm endodontické sympózium, Praha, 2011
 • StomaTeam Fórum, Praha, 2011
 • Výročný kongres Českej akadémie dentálnej estetiky, Praha, 2012
 • Dental Summit, Praha, 2012
 • Implantologický systém Straumann, 2014
 • Fixná protetika a preparácia, Dr. Radek Mounajjed, 2014
 • Kompletní adhezivní rekonstrukce u abradovanýh zubu, dr. Francesca Vailati, Brno 2014
 • Moderné diagnostické a liečebné postupy v endodoncii, Prof. Mannocci, 2014
 • Vláknami vystužené priame kompozitné rekonštrukcie, Dr. Novotný, 2014
 • Kongres Českej endodontickej spoločnosti, 2014
 • Súčasné chirurgické a protetické postupy pri ošetrovaní komplexných prípadov, Dr. Hess, 2014
 • Pedostomatológia komplexne, Dr. Cyprichová, 2015
 • Estetika v každodennej praxi, 2015
 • Najnovšie chirurgické techniky u čiastočne bezzubých implantologických pacientov: ako dosiahnuť predvídateľný a dlhodobý úspech?, prof. Buser, Bratislava 2015
 • Pražské dentálne dni 2015
 • Protetika na implantáty, dr. Petrovický, Praha 2015
 • Komplexný medziodborový prístup k estetike v implantológii, dr. Frabboni, Praha 2015

Predošlá prax:

 • Ústav Klinickej a Experimentálnej Stomatológie 1. Lekárskej Fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, 2006-2013
 • Mestská Poliklinika Praha, 2008-2013
 • Itibo SDA Health Centre, Nyamira, Keňa, 2009
 • Stomatologická klinika Finedent, Praha, 2011-2013
 • Stomatologická klinika Millenium Dental Care, Praha, 2012-2013
zubar, stomatolog