MUDr. Juraj Babčan

Špecializuje sa na dentoalveolárnu chirurgiu, implantológiu a parodontológiu. Svoje vzdelanie si pravidelne dopĺňa stážami na renomovaných stomatologických pracoviskách v Európe. Stomatologické zákroky vykonáva aj v celkovej anestéze.

Štúdium a vzdelanie:

 • Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1993-2000
 • Karolinska Institutet Štokholm 2002-2003
 • Atestácia prvého stupňa zo stomatológie na SZU v Bratislave 2003
 • Certifikát z dentoalveolárnej chirurgie na SZU v Bratislave 2003
 • Certfikát z implantológie 2004
 • Certifikát z mukogingiválnej chirurgie 2008
 • Členstvo IKSR, ITI (International Team for Implantology)

Študijné pobyty:

 • University of Bern, prof. Buser, prof. von Arx, 2005, 2006, 2008, 2009
 • New York University, College of dentistry, prof. Walace, prof. Testori, 2008
 • University of Istanbul, prof. Gurel, 2008
 • Haskoli Island, Islandská Univerzita Rejkjavik, prof. Pjetursson, prof. Lang, 2008
 • Univerzita Viedeň, prof. Bernhart, 2009
 • Prosthetic on implants, Knittelfeld Dr. Hess, 2011
 • Schaan, Lichtenšteinsko, Dr. Hajny, Dr. May, 2011
 • ACE Pesaro, Dr. Mauro Fradeani, 2011
 • ARMY Hospital ULM, prof. Schramm, 2012
 • Univerzita Bologna, Dr. Zucchelli, 2013, 2014
 • Bonded Restorations, Dr. Pascal Magne, PhD., Brno, 2013
 • Prof. Tarnow, Krakow 2013
 • ITI World Symposium, 2006, 2008, 2011, 2014

Predošlá prax:

 • Poliklinika Rajec, obvodný stomatológ 2000
 • I. stomatologická klinika LF UK Bratislava, odd. maxillofaciálnej chirurgie 2001-2004
 • Karolinska Institutet Štokholm, Švédsko, odd. parodontológie a orálnej chirurgie 2002-2003
 • Trnavská Univerzita, detašované pracovisko v Nairobi, Keňa, charitatívny stomatologický projekt 2003-2004
 • Stomatologická prax Bratislava – implantológia, všeobecná stomatológia, dentoalveolárna chirurgia, parodontológia 2004-súčasnosť
zubar, stomatolog