MUDr. Eva Čačová

Jej hlavným zameraním je protetika - od výroby koruniek, mostíkov až po snímateľné náhrady kotvené na zuby i na implantáty. Pri práci využíva najnovšie poznatky z oblasti protetickej stomatológie a o téme Provizórne náhrady na implantáty prednášala už na viacerých odborných konferenciách. Venuje sa tiež estetickej stomatológii.

Štúdium a vzdelanie:

 • Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1993-2000
 • Špecializácia v odbore stomatológia 2006
 • členstvo v ITI (International Team for Implantology)

Študijné pobyty a školenia:

 • University of Thessaloniky, Department of Prosthetics, 2001
 • Esthetics with implant restoration, Dr. Mario Roccuso, 2006
 • True assessment of the performance of NITI systems in root canal therapy, Dr. Kuttler 2007
 • Bruxizmus, Dr. Volom 2007
 • Rekonštrukcie zubov modernými materiálmi, Dr. Nils van Calcar 2009
 • Estetické rekonštrukcie, Dr Hajný 2011, Lichtenštajnsko
 • Prosthetic on implants, Kittelfeld Dr. Hess, 2011
 • Competence in esthetics, 2012, Rakúsko
 • Celokeramické náhrady, adhezívna fixácia, Dr. Mounajjed 2012, Česká republika
 • Celkové rekonštrukcie kotvené na implantátoch, Dr. Kořinek 2012, Česká republika
 • Sympózium IKSR IKČR,2012, Slovenská republika
 • Bonded Restorations, Dr. Pascal Magne, PhD., Brno, 2013
 • Sympózium IKSR 2013, Slovenská republika
 • Esthetic Implant Dentistry - from Expectations to Reality, prof. Urs C. Belser, Praha 2013
 • ITI World Symposium 2014, Geneva
 • Oral Design, ČADE, 2014, Praha
 • Kompletní adhezivní rekonstrukce u abradovanýh zubu, dr. Francesca Vailati, Brno 2014
 • Vysokofrekvenčný prúd, totálne a hybridné náhrady, dr. Nožička, Bratislava 2014
 • Súčasné chirurgické a protetické postupy pri ošetrovaní komplexných prípadov, Dr. Hess, Bratislava 2014
 • Evidence Based prístup v implantológii a protetike, prof. Pjetursson, Praha 2014
 • Parodontológia od A po Z, dr. Streblov, Bratislava 2015
 • Neúspechy v estetickej stomatológii, ČADE, Praha 2015
 • Najnovšie chirurgické techniky u čiastočne bezzubých implantologických pacientov: ako dosiahnuť predvídateľný a dlhodobý úspech?, prof. Buser, Bratislava 2015
 • Dental Summit, Praha 2015
 • Protetika na implantáty, dr. Petrovický, Praha 2015

Predošlá prax:

 • I. Stomatologická klinika LFUK Bratislava, oddelenie protetiky 2000 – 2006
 • Súkromná stomatologická ambulancia Tand, s. r. o. 2006 – 2009
zubar, stomatolog