MUDr. Andrea Mrázová, PhD.

špecializuje sa na protetiku  - výrobu koruniek, mostíkov a snímateľných náhrad. Počas svojej dloročnej praxe sa zaoberala aj parodontológiou a ochoreniami čeľustného kĺbu. Túto problematiku podrobne študovala počas svojho doktorandského štúdia na Stomatologickej klinike LF UK v Bratislave.

Štúdium a vzdelanie:

 • Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 1995
 • špecializácia v odbore stomatológia 1998
 • Doktorandské štúdium, špecializácia na ochorenia čeľustného kĺbu, 2010
 • členstvo v ITI (International Team for Implantology)


Školenia:

 • Fixná protetika, Dr. Pavel Brandejs
 • Rekonštrukcie zubov, Dr. Hajný 2009
 • Endodoncia Dr. Škrdlant 2009
 • Endodoncia, Dr. Julian Webber
 • Kompozity v distálnom úseku - praktická a efektívna technika, Dr. Ron Jackson, Bratislava 2012
 • Estetická stomatológia dnes a zajtra, doc. Dr. M. Starosta, PhD. 2009
 • Pedostomatologické školenie, SLK 2009
 • Esthetic Implant Dentistry - from Expectations to Reality, prof. Urs C. Belser, Praha 2013
 • Oral Design, ČADE, 2014, Praha
 • Kompletní adhezivní rekonstrukce u abradovanýh zubu, dr. Francesca Vailati, Brno 2014
 • Vysokofrekvenčný prúd, totálne a hybridné náhrady, dr. Nožička, Bratislava 2014
 • Súčasné chirurgické a protetické postupy pri ošetrovaní komplexných prípadov, Dr. Hess, Bratislava 2014
 • Evidence Based prístup v implantológii a protetike, prof. Pjetursson, Praha 2014
 • Kompozitné inlay a onlay, Preparácia a odtlačkovanie vo fixnej protetike, dr. Nožička, Bratislava 2015
 • Parodontológia od A po Z, dr. Streblov, Bratislava 2015
 • Pedostomatológia komplexne, dr. Cyprichová, Bratislava 2015
 • Neúspechy v estetickej stomatológii, ČADE, Praha 2015
 • Najnovšie chirurgické techniky u čiastočne bezzubých implantologických pacientov: ako dosiahnuť predvídateľný a dlhodobý úspech?, prof. Buser, Bratislava 2015
 • Dental Summit, Praha 2015


Predošlá prax:

 • Stomatologická klinika LFUK Bratislava a OÚSA, oddelenie protetiky a parodontológie
zubar, stomatolog