Implantáty

Dentálne implantáty, ľudovo nazývané aj  nastreľovacie zuby, sú významným krokom vpred oproti tradičnej stomatológii. Predstavujú prostriedok obnovy chýbajúceho zuba alebo viacerých zubov v dôsledku úrazu, zubného kazu alebo ochorenia ďasien. Chýbajúce zuby nie sú len estetickým problémom. Dochádza k obmedzeniu dôležitých funkcií a to predovšetkým hryzenia a žuvania. Okrem toho ovplyvňujú výslovnosť a samozrejme aj výraz tváre a estetiku. Náhradou sú implantáty, ktoré sú stabilnejšie a prijateľnejšie ako iné zubné náhrady, a ktoré vyzerajú a pocitovo aj pôsobia ako pravé zuby

Koncept zubných implantátov bol vytvorený pred 35 rokmi švédskym profesorom Per-Ingvarom Branemarkom. Ide o titánové valce najčastejšie tvaru skrutky zavedené do dolnej alebo hornej čeľuste, na ktoré sa upevní zubná náhrada.

Celý proces ošetrenia prebieha bezbolestne pod lokálnou anestéziou počas viacerých sedení. Namiesto chýbajúceho zuba je chirurgickým zákrokom zavedená do čeľustnej kosti titánová skrutka. Keď sa implantát vhojí (6 až 8 týždňov), pokračuje protetická fáza ošetrenia - výroba novej zubnej korunky. Zavádzanie impantátov vykonáva náš stomatochirurg MUDr. Juraj Babčan, ktorý sa tejto oblasti dlhodobo venuje s výbornými výsledkami. Zákroky vykonáva aj v Košiciach v zubnej ambulancii AK Stomatológia.

Keďže celá procedúra prebieha v lokálnej anestéze, bolesť ani ostré podnety pacient nevníma. Pociťuje len mierne tlačenie a dotyky. Po ústupe anestézy sa môže vyskytnúť v mieste implantácie určitý diskomfort, citlivosť sa však v priebehu pár dní stratí. Opuch býva len mierny a trvá približne 2-3 dni. Ľadové obklady ho výrazne potlačia.

Stravovanie vyžaduje určité obmedzenia, niekoľko dní sa obmedzuje na príjem kašovitej stravy.

Starostlivosť o implantáty musí byť kvalitná ako o prirodzené zuby. To, že ide o náhradu neznamená, že pacient sa o ne nemusí starať. Súvisia s tým aj pravidelné návštevy u zubného lekára a dentálnej hygieničky (cca raz za 6 mesiacov).

Úspešnosť sa podľa rôznych zdrojov a použitých implantátov pohybuje medzi 98-99%, čo je dokumentované 35-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Prínosy zubných implantátov :

Zlepšujú vzhľad - implantát je jedinou zubnou náhradou, ktorá nahradí nielen korunkovú časť, ale aj koreň zuba.
Dodávajú sebaistotu - pacient sa už nemusí obávať, že mu vypadne z úst protéza.
Zlepšujú komfort a reč - obmedzuje mumlanie, mľaskanie či nezreteľnú výslovnosť na rozdiel od často nevyhovujúcich snímateľných protéz alebo medzier v chrupe.
Prijímanie potravy - pacienti so snímateľnými náhradami jedia len s 15-20% efektivitou oproti ľuďom so zdravým chrupom.
Nepoškodzuje susedné zuby - pri tradičnom postupe sa v prípade chýbajúceho zuba použijú pre upevnenie mostíka susedné zuby. Tie musia byť obrúsené často na úkor zdravého tkaniva.
Spomalenie straty kosti - zubný implantát pri svojej záťaži stimuluje kosť a tým spomaľuje jej ubúdanie.