Stomatologická chirurgia

Zubná chirurgia je časť chirurgie, ktorá sa zaoberá zákrokmi v ústnej dutine. Ide teda o zákroky týkajúce sa čeľuste a mäkkých tkanív. Stomatologickú chirurgiu vykonávajú len stomatológovia, ktorí majú okrem bežnej stomatológie špecializáciu na dentoalveolárnu chirurgiu. Zákroky sa väčšinou vykonávajú v lokálnej anestézii priamo v stomatologickej ambulancii. Medzi najčastejšie ošetrenia u stomatochirurga patria:
Extrakcie (odstránenie, vytrhnutie) zubov, osteotómie (odstránenia zvyškov zubov a koreňov), implantáty, lalokové operácie, resekcie koreňových hrotov a podobne.

Na zubnej klinike Dently máme so stomatochirurgickými výkonmi bohaté skúsenosti. Zubná chirurgia je súčasťou našej bežnej  praxe. Náš stomatochirurg MUDr. Babčan má za sebou množstvo úspešných výkonov ale aj zahraničnú prax a venuje sa aj prednáškovej činnosti v tomto odbore. Stomatochirurgické zákroky vykonáva aj v zubnej ambulancii AK Stomatológia v Košiciach. Keďže vieme, že ústa sú pre každého citlivé, dporúčame vám zveriť sa v oblasti stomatochirurgie do rúk odborníkov.

Zuby múdrosti

Zuby múdrosti sú zubami s minimálnou až takmer žiadnou žuvacou funkciou. V minulosti boli dôležité pre rozžutie surovej potravy. V súčasnosti je však čeľusť menšia, čím dochádza k situácii, že sa do nej zuby múdrosti nezmestia a stávajú sa tak nadpočetnými. To spôsobuje ich nesprávnu polohu, sťažené čistenie a s tým súvisiace časté zápaly v okolí týchto zubov. V súčasnosti sa preto odporúča zuby múdrosti vytiahnuť, a to aj vtedy ak sú už celé prerezané do úst. Vzhľadom na ich častú nepriaznivú polohu by takéto zuby mali byť extrahované (vytrhnuté) zubným lekárom so špecializáciou v orálnej chirurgii.

Preprotetická chirurgia

Predstavuje dôležitú súčasť stomatologickej chirurgie. Zaoberá sa prípravou a úpravou čeľusti na prijatie protetickej náhrady ako sú korunky, implantáty a snímateľné náhrady. Medzi najčastejšie úkony patrí úprava slizničných rias so silným ťahom na ďasná v blízkosti zubov, úprava kostných výrastkov a defektov po extrakcii zubov a predovšetkým implantológia.

Ortodontická chirurgia

Je súčasťou orálnej chirurgie a predstavuje súbor postupov, ktoré sú prípravným krokom pred ortodontickou liečbou – liečbou strojčekom. Zaoberá sa odkrytím resp. extrakciou nevyrastených zubov a zavedením implantátov, ktoré fungujú ako pevná opora v kosti a umožňujú tak vyrovnanie postavenia zubov s nepriaznivým uložením.

Estetická úprava ďasien

U niektorých pacientov výrazne vidieť pri úsmeve ďasná okolo zubov, tzv. “gummy smile“. Tieto bývajú často poškodené napríklad po chirurgických zákrokoch, zápaloch a infekciách alebo po extrémnom čistení zubov, čo je pre mnohých pacientov veľmi nepríjemné. Takéto zmeny môžu byť veľmi viditeľné a mnohí pacienti to zle znášajú. Princípom ošetrenia je prekrytie defektu slizničným stepom, najčastejšie odobratým z podnebia, ktorý vytvára po vhojení lepší estetický efekt.