Preventívna prehliadka

Absolvovanie preventívnej prehliadky Vám umožní vyhnúť sa nepríjemným komplikáciám, ktoré vznikajú v dôsledku neliečeného zubného kazu alebo parodontálneho ochorenia. V prípade, že sa takéto stavy podchytia v rámci preventívnej prehliadky včas, umožní to absolvovať liečbu, ktorá je podstatne menej časovo a finančne náročná. Je to to najjednoduchšie, čo môžete pre svoje zuby urobiť.

Preventívnu prehliadku odporúčame absolvovať aspoň raz ročne, u tehotných žien, detí a mladých ľudí dvakrát do roka. Váš ošetrujúci zubný lekár vám však môže odporučiť frekvenciu preventívnych prehliadok, ktorá bude zodpovedať vášmu individuálnemu stavu a predispozícii. Predovšetkým ide o stavy po rozsiahlejších protetických, chirurgických, prípadne konzervačných ošetreniach chrupu.

Preventívna prehliadka trvá približne 30 minút. Pozostáva z vyšetrenia pomocou najmodernejších prístrojov a technológií ako napríklad laserový detektor kazu DIAGNOdent. Súčasťou je tiež zhotovenie röntgenových digitálnych snímkov, ktoré nám umožnia odhaliť aj začínajúce zubné kazy, ktoré ešte nie sú voľným okom viditeľné a ošetriť ich už v začiatočnej fáze. Výsledkom preventívnej prehliadky je odporučenie vhodnej liečby a stanovenie terapeutického plánu ošetrenia.