Ošetrenie koreňových kanálikov

Ošetrenie koreňových kanálikov, odborne nazývané endodoncia je často nevyhnutné v prípade:

  • ošetrenia hlbokého zubného kazu
  • nálezu zápalového ložiska na koreni zuba počas preventívnej prehliadky
  • prítomnosti silnej bolestivosti postihnutého zuba
  • prípravy zuba na protetické ošetrenie

Vďaka moderným technológiám, ktoré používame, je aj takto náročné ošetrenie úplne bezbolestné. Ošetrenie spočíva v odstránení zapáleného, infikovaného nervu z postihnutého zuba. Vhodným ošetrením sa pritom zabráni vstupu baktérií do okolitých tkanív, ktoré by mohli viesť ku vzniku zápalového ložiska alebo aj iných zápalových komplikácií v organizme. Aby bolo toto ošetrenie čo najkvalitnejšie, vykonávame ho priamo v ambulncii pod mikroskopom, a tým zabezpečujeme vysokú presnosť a precíznosť všetkých krokov postupu ošetrenia.

Po odstránení kazom poškodenej časti zuba si spravíme prístup do jeho koreňovej časti. V závislosti od konkrétneho zuba sa počet koreňových kanálikov pohybuje od jedného až po štyri, prípadne aj viac kanálikov. Vzhľadom na rozdielnu anatómiu zubov sa tak toto ošetrenie stáva časovo náročnejšie. Aby sme zabránili kontaminácii vnútorného prostredia zuba baktériami z ústnej dutiny, používame počas ošetrenia tzv. kofferdam. Ide o špeciálnu gumovú izoláciu, ktorá dostatočne izoluje ošetrovaný zub od okolitého prostredia. Následne je potrebné vyčistiť každý koreňový kanálik a opracovať jeho steny. K tomu slúžia nikel-titánové preparačné systémy, s kontrolou otáčok a torzie, použitím ktorých redukujeme čas ošetrenia a riziko zalomenia nástroja v koreňovom kanáliku. Po opracovaní je v prípade potreby do zuba zavedená liečivá vložka a ošetrenie pokračuje cca. o desať dní.

Opracovaný koreňový kanálik je následne vydezinfikovaný a pripravený na hermetický uzáver koreňovou výplňou. Tá vytvára tesný uzáver a bráni prieniku baktérií do koreňového systému zuba. Výsledkom je spoľahlivý, hermetický a trvanlivý uzáver koreňa, ktorý je možné kedykoľvek, napríklad pri protetickom ošetrení, z koreňa odstrániť. Aby mal ošetrujúci zubný lekár prehľad o priebehu a výsledku ošetrenia, zhotoví sa počas neho niekoľko RTG snímkov. Po takomto ošetrení je možné zub ošetriť výplňou, prípadne korunkou bez nutnosti zub extrahovať a nahrádzať ho rozsiahlejšími protetickými prácami.