Celková anestézia

Pre pacientov, ktorí majú veľký strach zo zubára je vhodným riešením ošetrenie v celkovej anestézii. Využíva sa tiež pri vykonávaní väčších chirurgických zákrokov v ústnej dutine.

Ošetrenie zubov v celkovej anestézii je vždy s pacientom naplánované viac týždňov vopred. Pacient absolvuje interné predoperačné vyšetrenia a samotnú anestéziu vykonáva lekár – anestéziológ so svojím asistentom. Počas celého zákroku je pacient monitorovaný prístrojmi na kontrolu životných funkcií. Po uskutočnení zákroku, prebratí sa a skontrolovaní stavu pacient odchádza domov v sprievode dospelej osoby.