Korunky

V prípade, že je poškodenie zuba rozsiahlejšie, používajú sa na jeho rekonštrukciu keramické korunky. Existuje niekoľko typov materiálov. Voľba toho správneho závisí od toho, či sa bude korunkou ošetrovať jeden alebo viacero zubov, alebo či ide o mostík, prípadne ošetrenie predných zubov. V každom prípade je výsledkom rekonštrukcia zuba do pôvodnej podoby.

V prvej fáze sa ošetrovaný zub obrúsi a zhotovia sa odtlačky. Ďalší krok sa realizuje v zubnej technike, kde sa korunka zhotoví. Po celý čas je ošetrovaný zub chránený provizórnou živicovou korunkou, tzn. že pacient môže bez problémov jesť, rozprávať a jeho okolie si ani nevšimne, že práve prebieha zubné ošetrenie. Pri ďalšej návšteve zubnej ambulancie je provizórna korunka nahradená novou, definitívnou.