Fazety

Fazety predstavujú ideálne riešenie na prekrytie estetických nedostatkov predných zubov. Často sa používajú v prípadoch, keď si pacient želá korigovať zmenu ich farby, tvaru alebo postavenia. Výhodou ošetrenia je nutnosť minimálneho zásahu do prednej plochy zuba. Obrusovanie v tomto prípade nie je v takom rozsahu ako pri korunke. Preparovaná predná plocha má zväčša hrúbku cca 0,5 – 0,8mm. Je možné použiť buď tenké kompozitné alebo keramické fazety. Po obrúsení zuba do požadovaného tvaru sa nasadia provizórne fazety, ktoré chránia zub kým sa permanentné fazety zhotovia v zubnej technike.