Vrámci cyklu stomatochirurgických a implantologických prednášok sme na Slovensko pozvali svetoznámeho implantológa prof. Daniela Busera.


Prof. Dr. DANIEL BUSER

Najnovšie chirurgické techniky u čiastočne bezzubých implantologických pacientov: ako dosiahnuť predvídateľný a dlhodobý úspech?

12.9.2015, Bratislava, hotel Carlton

 

O prof. Danielovi Buserovi

Prof. Dr. Buser je svetoznámy implantológ, profesor a prednosta Oddelenia orálnej chirurgie na Univerzite v Berne vo Švajčiarsku. Súčasne vedie Central for Continuing Dental Education (CCDE). Pôsobil tiež vo vedení viacerých akademických asociácií (napr. European Association for Osseointegration, Swiss Society of Oral Implantology, International Team for Implantology). Jeho hlavnými výskumnými oblasťami sú implantácia a augmentácia v estetickom úseku, regenerácia tkanív okolo implantátov, Guided Bone Regeneration (GBR) a technológia povrchov. Je autorom a spoluautorom vyše 300 odborných clánkov a publikácií. Prvýkrát prichádza prednášať do nášho regiónu.