V januári 2017 Vám vrámci cyklu stomatochirurgie a implantologieprinášame ďalšie odborné podujatie.  Ide o 1-dňovú odbornú prednášku a 1-dňový hands on kurz na prasacích čeľustiach. Prednášku aj hands on kurz bude viesť dr. Marco Ronda z Talianska.

PREDNÁŠKA

dr. Marco Ronda

 

GBR technika - da sa považovať za predvídateľnú chirurgickú liečbu? Jasný protokol a správny manažment mäkkých tkanív sú jedinou odpoveďou


piatok 13.1.2017, hotel Lindner, Bratislava


HANDS ON KURZ NA PRASACÍCH ČEĽUSTIACH

design lalokov pri riadenej kostnej regenerácii /GBR/, tvarovanie membrán, osteotómie, šicie techniky, kostné štepy - časovanie a stratégie, časovanie fixovania membrány, štepy mäkkých tkanív a iné cvičenia


sobota 14.1.2017, hotel Lindner Bratislava


O dr. Marcovi Rondovi
Dr. Marco Ronda, taliansky stomatochirurg  je jedným z najuznávanejších odborníkov v oblasti riešenia kostných defektov pomocou kostných štepov, má vlastnú prax v Janove. Je členom American Academy of Dental Implantology, každoročne sa zúčastňuje programu Continuing Dental Education na New York University College of Dentistry, Post Graduate. Prednáša a vedie praktické kurzy doma aj v zahraničí. V oblasti horizontálnej a vertikálnej kostnej regenerácie s GBR technikou tiež publikuje v odbornej literatúre a spolupracuje s viacerými univerzitami v Európe a v USA.

Viac informácií  a prihláška tu