V novembri 2016 Vám vrámci cyklu stomatochirurgických a implantologických prednášok prinášame ďalšie 1-dňové odborné podujatie. Do Bratislavy príde prednášať známy český implantológ MUDr. Jiří Krug, PhD.
 

MUDr. Jiří Krug, PhD.


Implantáty vo frontálnom a laterálnom úseku


sobota 26.11.2016, hotel Lindner, Bratislava


Prednáška sa bude venovať nasledovným oblastiam:
odlišnosti, stratégie, plánovanie, alternatívy, prevedenie, komplikácie
Zásady implantácie vo frontálnej oblasti čeľuste
Regeneračné techniky
     jednodobé vs. dvojdobé, výber augmentačného materiálu, membrány, ich fixácia, náročnosť, spoľahlivosť, stabilita
     riadená kostná regenerácia (postup)
     augmentácia kostným štepom (horizontálna, vertikálna, postup)
     komplikácie, ich riešenie

O dr. Jiřím Krugovi
MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D., (*1966), absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Hradci Králové, odbor stomatológia a všeobecné lekárstvo. V rokoch 1992–2003 pôsobil ako ústny a čeľustný chirurg. Od r. 2003 pracuje ako chirurg v privátnom Centru zubní implantologie. Je ITI fellow. Od roku 2012 je hlavným organizátorom ITI Študijného klubu Praha. Je tiež miestopredsedom Českej stomatochirurgickej spoločnosti a súdnym znalcom v odbore stomatochirurgia.

Viac o prednáške a prihlášku na ňu nájdete tu