V januári 2016 prednášal v Bratislave jeden z najznámejších a najuznávanejších stomatológov venujúcich sa estetickej stomatológii a protetike Dr. Mauro Fradeani. Prednášku sme organizuvali v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov a zúčastnilo sa jej vyše 170 stomatológov zo Slovenska a Českej republiky.


dr. MAURO FRADEANI

Estetická a funkčná rehabilitácia: tradícia vs. inovácia - nové protokoly a inovatívne postupy

 

16.1.2016, Bratislava, hotel Sheraton
O Dr. Maurovi Fradeanim
Dr. Mauro Fradeani je svetoznáma kapacita v oblasti estetickej stomatológie. Bol prezidentom európskej akadémie estetickej stomatológie (European Academy of Esthetic Dentistry). Od roku 2008 pôsobí ako hosťujúci profesor na katedre stomatologickej protetiky na Lousiana State University v New Orleans v USA, a zároveň je aktívnym členom americkej akadémie estetickej stomatológie a americkej akadémie fixnej protetiky. Založil a vedie inštitút kontinuálneho vzdelávania (ACE) v Pesare v Taliansku. Je autorom dvojzväzkovej monografie Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics, ktorá je preložená do 12 jazykov.
zubar, stomatolog