Cenník vybraných výkonov

 

Ceny sú orientačné. Preferujeme individuálny prístup a kvalitu, preto je možné konečnú cenu stanoviť až po komplexnom vyšetrení klienta s prihliadnutím na jeho očakávania a možnosti.
 

 
Základné vyšetrenie
Komplexné stomatologické vyšetrenie/preventívna prehliadka  30€
Komplexné pedostomatologické vyšetrenie/preventívna prehliadka       30€
Odborná konzultácia 30€
RTG intraorálna snímka zubov a ústnych tkanív     10€
RTG bitewing   10€
RTG snímka - ortopantomogram (panoramatická RTG snímka) 30€
CT celohlavové 120€

 

 Dentálna hygiena  
Dentálna hygiena – kompletné ošetrenie  90€
Bielenie zubov od 300€

 

Stomatologická chirurgia  
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa  50-80€
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 80-100€
Extrakcia viackoreňového zuba    100-120€
Chirurgická extrakcia zuba 120-150€
Operácia sinus lift od 300€
Injekčná anestézia 15€


 

Záchovná stomatológia
Fotokompozit - jedna plôška  60€
Fotokompozit - dve plôšky     80€
Fotokompozit - tri plôšky  90€
Výplň dočasného zuba - jednoplôšková  50€
Výplň dočasného zuba - dvojplôšková 65€
Výplň dočasného zuba - trojplôšková   75€
Pečatenie fisúr – 1 zub 30€
Aplikácia ozónu – 1 zub 35€

 

Endodoncia  
Paliatívne endodontické ošetrenie   50€
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom  50€
Extirpácia zubnej drene (podľa počtu kanálikov) 50-120€
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne  70€
Zaplnenie koreňových kanálikov (podľa počtu kanálikov) 70-150€

 

Stomatologická protetika a implantológia  
Alginátový odtlačok  30€
Silikónový odtlačok 30€
Čap fibre post  60€
Kovokeramická korunka  400€
Celokeramická korunka od 400€
CEREC rekonštrukcia zuba  od 360€
Snímateľné náhrady od 550€
Fazety od 550€
Zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann slactive 900€
Nadstavba na implantát od 320€

 


*výkony z rozsahu od A02 po V91 a od 11101d po 42104w (protetické výkony), ktoré nie sú uvedené  v tomto Cenníku vybraných výkonov sú dostupné na recepcii zubnej kliniky a v ambulanciách.