Cenník vybraných výkonov

 

Ceny sú orientačné. Preferujeme individuálny prístup a kvalitu, preto je možné konečnú cenu stanoviť až po komplexnom vyšetrení klienta s prihliadnutím na jeho očakávania a možnosti.
 

 
Základné vyšetrenie
Komplexné stomatologické vyšetrenie/preventívna prehliadka  40€
Komplexné pedostomatologické vyšetrenie/preventívna prehliadka       40€
Odborná konzultácia 40€
RTG intraorálna snímka zubov a ústnych tkanív     15€
RTG bitewing   15€
RTG snímka - ortopantomogram (panoramatická RTG snímka) 40€
CT celohlavové 150€

 

 Dentálna hygiena  
Dentálna hygiena – kompletné ošetrenie  110€
Bielenie zubov od 500€

 

Stomatologická chirurgia  
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa  50-80€
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 80-100€
Extrakcia viackoreňového zuba    100-120€
Chirurgická extrakcia zuba 150€
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 250€
Operácia sinus lift od 300€
Injekčná anestézia 15€


 

Záchovná stomatológia
Fotokompozit - jedna plôška  70€
Fotokompozit - dve plôšky     100€
Fotokompozit - tri plôšky  110€
Výplň dočasného zuba - jednoplôšková  65€
Výplň dočasného zuba - dvojplôšková 75€
Výplň dočasného zuba - trojplôšková   85€
Pečatenie fisúr – 1 zub 30€
Aplikácia ozónu – 1 zub 35€

 

Endodoncia  
Paliatívne endodontické ošetrenie   80€
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom  80€
Extirpácia zubnej drene (podľa počtu kanálikov) 100-120€
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne  100€
Zaplnenie koreňových kanálikov (podľa počtu kanálikov) 100-160€

 

Stomatologická protetika a implantológia  
Alginátový odtlačok  30€
Silikónový odtlačok 30€
Čap fibre post  60€
Kovokeramická korunka  400€
Celokeramická korunka od 450€
CEREC rekonštrukcia zuba  od 400€
Snímateľné náhrady 550 - 880€
Fazety 550 - 750€
Zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann SLActive 900€
Nadstavba na implantát 320 550€

 


*výkony z rozsahu od A02 po V91 a od 11101d po 42104w (protetické výkony), ktoré nie sú uvedené  v tomto Cenníku vybraných výkonov sú dostupné na recepcii zubnej kliniky a v ambulanciách.